Paušální daň - vyplatí se?

01. 12. 2023

Ing. David Ostrý

Paušální daň je institut, který tu s námi v rozšířené podobě je prvním rokem. Je to bezpochyby nástroj pro snížení administrativní náročnosti v podobě absence podávání daňových přiznání a přehledů na ČSSZ a ZP. Zároveň může vést ke značné úspoře na celkových odvodech podnikatele, je však třeba vždy zhodnotit konkrétní situaci. Stejně tak, jak může pomoci, tak může někdy velmi ublížit a proto doporučujeme vždy vstup do paušálního režimu konzultovat s daňovým poradcem.

Na úvod je dobré si shrnout jaké má fyzická osoba možnosti v oblasti daně z příjmu v rámci podnikatelské činnosti:

Nyní si shrneme alespoň základní podmínky pro vstup do paušálního režimu, který je základem proto, aby naše daň byla rovna paušální dani:

K 1.1. daného roku:

Nejedná se o úplný výčet podmínek. Doporučujeme proto kontaktovat daňového poradce, protože jedině tak je možné zjistit splnění všech podmínek pro vstup do paušálního režimu.

V jednotlivých letech lze libovolně přecházet mezi paušální daní, skutečnými výdaji a paušálními výdaji. Vždy je však třeba domyslet následky takových rozhodnutí. Často to s sebou přináší negativní dopady v podobě dodaňování pohledávek a zásob. I z těchto důvodů, je třeba nejdříve kontaktovat daňového poradce a poradit se jaký postup je optimální. Tento článek má za úkol obecně informovat o základních podmínkách, pro vstup do paušálního režimu. Pro zvážení vstupu do paušálního režimu je třeba zhodnotit konkrétní situaci každého podnikatele, proto doporučujeme nečinit urychlené závěry a úkony na základě tohoto článku případně jiných laických doporučení bez osobní konzultace s daňovým poradcem.

Zavřít článek