1. Úvodní stránka
  2. Daňové poradenství

Daňové poradenství

KOMPLETNÍ ODBORNÁ SLUŽBA GARANTOVANÁ DAŇOVÝM PORADCEM

 

  • právní pomoc a rady při konkrétních potřebách klienta ve věcech daní a Poplatků
  • zastupování na základě jednorázové nebo neomezené plné moci při jednání s třetími stranami zejména se správci daně
  • zpracování všech daňových přiznání / daň z příjmů právnických a fyzických osob,silniční daně, daň z nemovitostí, daň z nabytí majetku
  • odklad daně – prodloužená lhůta do 1.7. následujícího roku k podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických či právních osob a to na základě plné moci podepsané do 31.3. následujícího roku po zdaňovacím období

V souladu s právními předpisy upravujícími daňové povinnosti v České republice poskytujeme služby právnickým i fyzickým osobám.

Samozřejmostí je uzavřená pojistná smlouva proti podnikatelským rizikům.