1. Úvodní stránka
  2. Mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví

  • Mzdová a personální agenda
  • Měsíční výplaty zaměstnancům včetně odvodů
  • Příprava pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Zasílání přehledů o vyměřovacích základech zaměstnanců správě sociálního pojištění a zdravotním pojišťovnám.
  • Zastupování na úřadech, při kontrolách ze strany zdravotních pojišťoven a správy sociálního pojištění

Snažíme se o individuální přístup ke každému klientovi a dbáme velký důraz na kvalitu odvedené práce a ochranu jeho choulostivých dat a informací.

Svěřte nám mzdové účetnictví, ušetříte čas a peníze