1. Úvodní stránka
  2. Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

 
  • zpracování účetnictví i daňové evidence včetně konečných výstupů v rámci roční účetní závěrky (daňové přiznání, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha a výroční zprávu u právnických osob a daňové přiznání a výkaz o majetku a závazcích u fyzických osob).
  • rekonstrukce účetnictví a jeho správa.
  • poskytování pravidelných informací o jejich závazcích a pohledávkách
  • služby v oblasti poradenství
  • příprava podkladů pro úvěry, dotace, případně statistické výkazy .

S klienty spolupracujeme formou externího i interního zpracování dokladů. Kompletní zpracování dokladů je prováděno tak, aby měl zákazník vždy dostupné informace v požadovaném čase a formě.

Účetnictví zpracovává naše účetní kancelář ve vlastních licenčních programech (PREMIER, POHODA). V případě potřeby zajistíme firmě outsourcing.

 

PREMIER Logo Prechod Inverz

 

Ekonomický systém POHODA

 

Nehlídáte termíny pro odevzdání daňovým přiznání, vše máme v evidenci a sami daňové přiznání odevzdáme.